A kifogástalanul élezett fűrészlánc már kis előretolási erővel is könnyedén hatol a fába. Vágás közben megfelelő méretű forgácsot állít elő és „húzza” a gépet a fába. Ne dolgozzon életlen vagy sérült fűrészlánccal, mert az túl nagy fizikai megterhelést, nagy rezgés általi terhelést, nem kielégítő vágásminőséget és fokozott kopást okoz. Mivel az élettelen lánc nem forgácsot, hanem első sorban port állít elő, amely így könnyebben be tudd jutni a légszűrő rendszerhez.

Minden élezéskor győződjön meg, hogy a fűrészlánc nem repedezett, a szegecsek épek. Vagyis nincs sérülés a láncon. A STIHL fűrészláncain ellenőrizni tudja, hogy mennyire kopott el a lánc, a bemart kopásjelző vonalak segítségével. Így elkerülhetőek a munka közbeni fűrészlánc szakadások.

STIHL fűrészlánc osztások és jelölések

 

A megfelelő fűrészlánc élezéshez legelőször meg kell állapítani a lánc osztását, hogy megfelelő keresztmetszetű reszelővel tudjuk megélezni a láncot. A láncosztás jelölése (a) be van vésve minden STIHL vágófog mélységhatárolójánál.

Jelölés (A)

Fűrészlánc osztása

Hüvelyk

mm

7

1/4 P

6,35

1 vagy 1/4

1/4

6,35

6, P vagy PM

3/8 P

9,32

2 vagy 325

0,325

8,25

3 vagy 3/8

3/8

9,32

4 vagy 404

0,404

10,26

Élezési szögek:

Feltétlenül tartsa be a következőkben megadott szögeket és méreteket. Ha a fűrészlánc rosszul élezett – mindenek előtt a túl alacsony mélységhatároló miatt – akkor nagyobb a veszélye a motorfűrész visszacsapódásának

A Élezési szög A STIHL fűrészláncokat 30° élezési szöggel élezik. Kivételt képeznek a hossztoló fűrészhez való láncok 10° élezési szögükkel. A hossztoló fűrészhez való láncok megnevezésében "X" jelölés található.

B Homlokszög

Az előírt reszelőtartó és reszelőátmérő alkalmazása esetén automatikusan a megfelelő homlokszög adódik. A szögek legyenek azonosak a fűrészlánc valamennyi foga esetén. Ha a szögek nem egyformák: Durva és egyenetlen a fűrészlánc futása, fokozott a kopás – a fűrészlánc akár el is szakadhat.

A megfelelő szögek minden esetben rajta vannak az eredti STIHL fűrészlánc dobozán.

Használjon reszelőtartót.

A fűrészláncot kézzel csak reszelőtartót használva élezze (külön tartozék). A reszelőtartón megtalálhatók az élezési szögre vonatkozó jelölések. Kizárólag speciális fűrészlánc reszelőket használjon! Másfajta reszelők alakjuk és vágásmódjuk miatt alkalmatlanok.

Szabályos élezés

 • Az élezőszerszámokat a láncosztásnak megfelelően válassza ki.
 • Ha szükséges, fogja be satuba a vezetőlemezt.
 • A fűrészláncot blokkolja le – a láncféket tolja előre.
 • A fűrészlánc tovább húzásához a láncféket húzza a fogantyúcső felé: A láncfék kioldott. A Quickstop Super láncfék rendszer esetén nyomja meg a gázemeltyűzárat is.
 • Gyakran élezzen, egyszerre csak keveset reszeljen le – a fűrészlánc élének a frissítéséhez legtöbbször elegendő két-három reszelőhúzás.
 • A láncot tetején egy alkoholos filccel megjelölve könnyebben ellenőrizheti mikor ért körbe.
 • A reszelő vezetése: Vízszintesen (a vezetőlemez oldalfelületéhez képest derékszögben) a megadott szögek szerint – a reszelőtartón levő jelöléseknek megfelelően – a reszelőtartót helyezze a fogtetőre és a mélységhatárolóra.
 • Csak belülről kifelé reszeljen.
 • A reszelő csak előre nyomáskor reszel – visszahúzáskor emelje meg a reszelőt.
 • Ne reszelje az összekötő- és a vezetőszemeket.
 • A reszelőt rendszeres időközönként kissé fordítsa el az egyoldali kopás elkerülésére.
 • Távolítsa el a sorját egy darab keményfával.
 • Ellenőrizze a szöget a reszelősablon segítségével.
 • Reszelje vissza az összes vágófogat a legrövidebb vágófog hosszúságára

Valamennyi vágófog azonos hosszúságú legyen. Egyenlőtlen foghosszúságok esetén a fogmagasságok is eltérőek, ami a fűrészlánc durva futását és a lánc szakadását okozhatja.

A mélységhatároló beállítása

A mélységhatároló nagysága határozza meg a vágóél fába hatolási mélységét és ezáltal a forgács vastagságát. Az (a) mélységhatároló és a vágóél közti névleges távolság jelenti. Puhafa fagyos időszakon kívüli vágásakor ez a távolság maximum 0,2 mm-el (0,008") nagyobb lehet.

Fűrészlánc osztása

Mélységhatároló távolsága (a)

1/4 P

0,45 mm

1/4

0,65 mm

3/8 P

0,65 mm

.325

0,65 mm

3/8

0,65 mm

.404

0,80 mm

 

A mélységhatároló távolsága a vágóél élezésekor csökken.

 • Minden egyes élezés után ellenőrizze a mélységhatároló távolságát.
 • Helyezze a fűrészláncra a láncosztásnak megfelelő reszelősablont (1) és nyomja azt a vizsgálandó vágófoghoz – ha a mélységhatároló túlnyúlik a reszelősablonon, akkor után kell reszelni azt.

Fűrészláncok bütykös vezetőszemmel (2) – a bütykös vezetőszem (2) felső része (szervizjelöléssel ellátva) a vágófog mélységhatárolójával egyidejűleg kerül megmunkálásra.

 

A bütykös vezetőszem további felületének megmunkálása tilos, mert az a motorfűrész visszacsapódásának veszélyét növelheti.

 • Annyit reszeljen le a mélységhatárolóból, hogy az szintbe kerüljön a reszelősablonnal
 • Ezután reszelje le a mélységhatároló tetejét a szervizjelzéssel párhuzamosan (lásd nyíllal jelölve) ferdére – eközben a mélységhatároló legmagasabb részéből már ne reszeljen le.

A túl alacsonyan kialakított mélységhatároló miatt a motorfűrész könnyebben visszacsapódik.

 • Helyezze a reszelősablont a fűrészláncra – a mélységhatároló legmagasabb része legyen szintben a reszelősablonnal.
 • Alaposan tisztítsa meg a fűrészláncot az élezés után, távolítsa el a rátapadt reszeléket vagy élezési port – és kenje meg alaposan a fűrészláncot.
 • Hosszabb munkaszünet esetén tisztítsa meg a fűrészláncot, és beolajozva tárolja azt.